Support

Apartment, Førde, Sogn og Fjordane

15 topp moderne leilegheiterLeilighetene er klare for overtaking 1.kvartal 2015.

Vi krev 10% delinnbetaling ved kontrakt og stiller bankgaranti på innbetalt beløp.

Det er fast pris på inngåtte avtalar i byggetida.

2,5 % dokumentavgift av tomteverdi.

Vi gjer merksam på at ikkje selde leilegheiter kan prisregulerast under byggeprosessen.

Ta kontakt med selgar for å avklare kva for leilegheiter som ikkje er selde.


Description of the location

Vie tun 4, Blokk A7

Inside

Floor

0/0

Heating

Outside

Sanitary

Other

   Availability: Immediately
   Energy class

Similar properties